Conditii generale de transport

1. Toţi pasagerii au obligaţia de a respecta atât Condiţiile Generale de Transport Şincarom, cât şi prevederile aflate în vigoare privind Legea Transporturilor din România şi a celorlalte state prin care pasagerii călătoresc.

2. Transportatorul se obligă să depună eforturi pentru a transporta călătorul şi bagajele în timp util.

3. Prin achiziția sau rezervarea biletului de transfer, pasagerii sunt de acord cu cele menționate mai jos.

4. Ne rezervăm dreptul de a trimite notificări legate de călătorie/mesaje promotionale și alte informații clienților Şincarom. Continuarea și finalizarea procesului de rezervare/achiziționare bilete de transfer prin orice metodă, reprezintă acordul dvs.

5. Compania S.C. Lutasin S.R.L ( Şincarom ) își rezervă dreptul de a-și selecta clientela.

6. Confirmarea rezervării dă dreptul pasagerului să se deplaseze de la locul de plecare și destinație care sunt indicate pe bilet. Conform prevederilor legale nu este permisă urcarea la o staţie ulterioară sau coborârea la o staţie anterioară celor menţionate pe bilet.

În cazul rezervării biletelor la bordul vehiculelor, obligaţia de a efectua transportul pasagerului apare doar dacă există suficiente locuri libere pentru întreaga distanță de parcurs.

Clauză specială:

 • Acuratețea datelor furnizate pentru biletele achiziționate online:
 • Clientul este obligat să introducă pe site, în momentul achizitionării voucherelor de călătorie informațiile corecte – cele mai importante fiind: numărul de telefon, adresa de email, nume și prenume, data și ora călătoriei. Datele introduse în mod eronat pot duce la pierderea călătoriei, pierderea informațiilor noi, cum ar fi o modificare de program a cursei sau de tarif etc.
 • Şincarom nu se face vinovată de datele eronat introduse în cazul emiterii de vouchere de călătorie.
 • Clientul trebuie să introducă obligatoriu și prefixul țării de unde își are proveniența numarul de telefon.
 • În cazul în care se sesizează o eroare a datelor introduse, călătorul este rugat să sune la 0756140153 sau să trimită un email la [email protected] . Ulterior, datele vor fi modificate conform cerințelor clientului.
 • Clientul este obligat să introducă pe site numarul de telefon al persoanei ce va efectua călătoria și să fie valid. Şincarom nu se face vinovată în cazul în care a fost introdus numarul de telefon al altei persoane sau a fost introdus în mod eronat.
 • Voucherul de călătorie

  1.Pentru transport trebuie plătite tarifele de transport stabilite. În acest scop, se vor emite vouchere de călătorie prin intermediul site-ului www.sincarom.ro sau www.autogari.ro . Ca si confirmare a rezervarii sunt acceptate prezentarile sub formă tipărită sau în format electronic (în format PDF) a voucherelui de călătorie ori prezentarea cu numele și prenumele, împreună cu un act valid de identitate cu fotografie al pasagerului. Per persoană, respectiv călătorie se va elibera un singur bilet. Cursele cu transbordare sunt considerate o singură călătorie. La rezervare se vor indica numele și prenumele pasagerului și numarul de telefon. Verificarea dreptului de călătorie se face prin compararea numelui pasagerului cu listele de rezervare, care va fi arătat șoferului.

  2. Pasagerul trebuie să facă o rezervare înainte de începerea călătoriei. Accesul în compartimentul pentru pasageri din masina este permis numai cu o confirmare validă de rezervare.

  3.Transportatorul nu răspunde pentru eventualele întârzieri la sosire cauzate de diferiţi factori externi şi independenţi de voinţa sa, cum ar fi: drumuri în lucru, şosele supra aglomerate, accidente, etc.

  4. Asigurarea locului în autocar este garantată în momentul achiziționării voucherului de călătorie.

  5. În momentul cumpărării voucherului nu se pot rezerva și locuri preferențiale. Acestea sunt aleatoriu ocupate. Pasagerii cu copii și persoanele cu mobilitate redusă au prioritate la alegerea locurilor.

  6. Voucherul de călătorie este nominal, nu poate fi transmis altei persoane și trebuie să fie prezentat la cererea personalului firmei sau a autorităților abilitate să facă controale. Valabilitatea voucherului începe de la ora și ziua plecării înscrisă pe acesta și se termină la ora și data sosirii specificată pe voucher.

  7. Cumpărarea de vouchere cu tarife promoționale și cu dată fixă de întoarcere nu se pot modifica.

  8. În cazul reprogramării datei călătoriei, aceasta se va face doar în limita locurilor disponibile pentru data solicitată. Numai personalul Şincarom autorizat este abilitat să facă modificări pe voucherele de călătorie.

  9. Şincarom NU are obligația de a suna călătorul pentru a-i valida călătoria nici pe tur, nici pe retur. Obligația de a ne contacta în cazul în care sunt intârzieri/anulări/modificări etc. revine întru totul călătorului.

  10. Rezervarile se pot face doar cu cel mult 24 ore inainte de ora plecării.

  11. Pe parcursul deplasarii calatorul va pastra asupra lui biletul de calatorie.

  Programul transferurilor

  1.Transportatorul își rezervă dreptul de a face modificări la tarifele și graficele de circulaţie.

  2. Pretul biletului este conform tarifelor in vigoare din ziua emiterii.

  3.Orice amânare sau renunţare la biletul de călătorie se va anunţa cu minim 24 ore inaintea plecării pentru a beneficia de restituirea integrală a contravalorii voucherului. In caz de renunţare după termenul de mai sus se va reţine valoarea integrală a voucherului de calatorie.

  4. Restituirea contravalorii voucherului se va face doar cu prezentarea actului de identitate si a completarii unei cereri daca se doreste primirea banilor cash!

  5.Schimbările de program care intră în vigoare după încheierea contractului și care nu au loc din vina transportatorului (de exemplu, efectele prelungite ale catastrofelor naturale sau șantiere de lucru de durată îndelungată) nu dau pasagerului dreptul să solicite despăgubiri în cazul în care orele de plecare, respectiv sosire, diferă. Acesta, în schimb, poate solicita o modificare a cursei respective (data/ora) conform datelor actualizate, gratuit. În acest scop, pasagerul se adresează fie serviciului telefonic pentru clienți:

  - număr de telefon mobil din România: 0040 756 140 153

  - fie prin e-mail la adresa: [email protected]

  6.Este obligatorie prezenţa călătorilor cu 15 min. înainte de plecare în scopul verificării actelor şi a îmbarcării. Întârzierea călătorilor la plecare nu va influenţa orarul deja stabilit. În cazul neprezentării călătorului la îmbarcare, locul său va trece în gestiunea personală a transportatorului.

  Anulare/ Reprogramare/ Intârzieri/ Despăgubiri

  1. Şincarom nu își asumă nicio responsabilitate pentru întârzierile curselor efectuate de către firmă și/sau pentru pierderile suferite de către călător, ca urmare a acestor întârzieri. Orele de sosire depind de nivelul de trafic și de ambuteiaje, de timpul de control al autorităților abilitate și de condițiile meteorologice.

  2. Şincarom nu își asumă nici o responsabilitate pentru întârzierile curselor aeriene și/sau pentru pierderile suferite de către călător, ca urmare a acestor întârzieri.

  3. În cazul unei întârzieri a zborului ce are ca urmare pierderea cursei de transfer, pasagerul va fi reprogramat pe urmatoarea cursă, gratuit și în limita locurilor disponibile. Refuzul pasagerului de a circula pe urmatoarea cursă, nu face compania responsabilă de returnarea banilor sau de reprogramarea cursei.

  4. Şincarom are dreptul, oricând, să anuleze o cursă în cazul amenințării sau existenței unui război, conflict armat, atac terorist, blocadă, grevă, condiții meteorologice nefavorabile, mișcări sociale, probleme tehnice ale autocarului sau alte circumstanțe ce ar putea fi un impediment pentru efectuarea călătoriei. Şincarom nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderile suferite de calator.

  5. Transportatorul își rezervă dreptul de a modifica tarifele sau orarele de circulație cu anunțarea prealabilă a pasagerilor.

  6. Plecările pot suferi modificări de până la 45 de minute datorită întârzierilor avioanelor și de timpul necesar preluării bagajelor de către pasageri.

  7. În cazul pierderii, distrugerii sau furtului voucherului de călătorie, este recomandat ca pasagerul să anunțe agenția emitentă, iar în momentul îmbarcării să prezinte un document de identitate din care să rezulte datele de identificare menționate în voucher.

  8. Unele tarife speciale sunt emise cu condiții ce pot restricționa sau interzice modificarea rezervării și pot limita cuantumul restituirii în cazul anulării sau neefectuării călătoriei.

  9. Valoarea penalizărilor în cazul anulării sau reprogramării călătoriei, sunt prevăzute în regulament

  10.  În niciun caz sau situație invocată, pasagerului nu i se poate restitui mai mult de 100 % din valoarea voucherului de călătorie.

  11. Prețul voucherului este conform tarifelor în vigoare din ziua emiterii.

  12. Pasagerul are obligația de a verifica dacă voucherul are înscrise corect datele sale de identificare, precum și orarul și data călătoriei.

  13. Şincarom nu se face vinovată de datele eronat introduse în cazul emiterii de vouchere de călătorie.

  14. Voucherele emise la tarife promoționale și ofertele speciale au condiții diferite în ce privește anularea sau reprogramarea.

  15. Cererile de returnare, cererile de despăgubire și/sau reclamațiile privind efectuarea călătoriei se vor depune în scris la sediul Şincarom sau la agențiile partenere de unde a fost cumparat biletul într-un interval de maxim 15 zile de la data plecării trecută pe voucherul de călătorie.

  Bagaje

  1.Pasagerul este obligat să se informeze şi să respecte legislaţia în vigoare cu privire la greutatea şi conţinutul bagajelor, inclusiv răspunderea vamală, pentru care transportatorul nu-şi asumă nici o responsabilitate. Taxa de transport se referă doar la transportul de persoane; alte servicii precum rezervarea locurilor, bagaje suplimentare sau speciale, asigurare călătorie, vor fi facturate separat.

  2.Nu se asigură despăgubiri pentru bagajele de mână deteriorate sau pierdute. Cuantumul maxim al despagubirii acordate per bagaj in caz de deteriorare, pierdere sau furt este in limita a 30 de euro.Daca calatorul considera ca bagajul are o valoare mai mare de 30 de euro va face mentiuni exprese la imbarcare cu privire la valoarea estimata a bagajului. .

  3. Un bagaj de dimensiuni mici, în limita a 5 kg, este admis la transport în autocar, ca bagaj de mână. Pasagerul trebuie să depoziteze și să supravegheze bagajul de mână în compartimentul pentru pasageri, astfel încât, să nu fie pusă în pericol siguranța și ordinea pe timpul operării, iar ceilalţi pasageri să nu fie afectați. Acesta va fi adăpostit, în principiu, în compartimentul de deasupra capului din zona pentru pasageri sau va fi introdus sub scaunul din față.

  4. Şincarom nu iși asuma nici o responsabilitate pentru transportul bagajelor de mână. Aceasta revine in intregime pasagerului, in afara cazului in care deteriorarea este din vina transportatorului și poate fi dovedită de pasager.

  5. Obiectele de valoare, cum ar fi banii, bijuteriile, metalele prețioase, cheile, ochelarii (soare și / sau ochelari de lectură), obiecte de arta, echipamentele electronice (laptop-uri, iPad-uri, tablete, playere MP3, telefoane mobile, aparate foto/video), lentilele de contact, protezele, medicamentele, documentele importante (diplome, certificate, pașapoarte, permise de conducere, titluri de valoare), etc. și alte obiecte fragile trebuie transportate în bagajul de mână și se află în grija pasagerului. Sincarom nu este responsabilă în cazul pierderii sau deteriorării de bunuri și obiecte de valoare cum ar fi cele menționate mai sus, aflate în bagajul de mână al pasagerilor.

  6. In cazul in care un bagaj are o valoare mai mare de 200 lei, posesorul bagajului este obligat să declare in momentul imbarcării valoarea considerată a bagajului. In cazul in care, la imbarcare,această declarație nu este dată, in cazul pierderii, deteriorării totale sau partiale a acestuia, despagubirea va fi acordată in limita a 200 RON.

  7. Pasagerii au obligatia sa depună orice reclamatie referitoare la pierderea /furtul sau deteriorarea bagajelor, imediat dupa sosire. Orice reclamatie ulterioară nu va mai fi luată in considerare.

  8. Este recomandabil ca pasagerul să detină o asigurare de bagaje.

  9. In costul biletului este inclus transportul unui anumit număr de kg de bagaj. Cuantumul acestor kg. este de maxim 30 kg. Transportul bagajelor care depăsesc cantitatea maxima admisă nu este garantat decat in limita spatiului disponibil din autocar si la tarifele in vigoare pe kg.

  10.Nu este permis transportul animalelor.

  11.Este strict interzis, transportul in bagaje de: droguri, substanțe explozive sau toxice, arme, muniție, tuburi de oxigen sau gaz, butelii sau orice alte substanțe caustice periculoase, a operelor de artă de patrimoniu fara autorizațiile necesare, precum si alte obiecte și substanțe prin care se incalcă legile în vigoare pe teritoriul Romaniei sau al altor state.

  12. Toate bagajele, inclusiv bagajele de mână trebuie sa fie etichetate astfel încât să se vadă clar cui aparține acel bagaj.

  13. Şincarom, în calitate de transportator, nu îşi asumă responsabilitatea în cazul în care pasagerii nu respectă prevederile din Condiţiile Generale de Transport.

  14. Prezentele condiții generale de transportator sunt valabile la data emiterii biletului de călătorie.

  Obligatiile pasagerului

  1.Este interzisă folosirea aparatelor personale de radio, casetofoanelor, mini TV, video sau a instrumentelor muzicale în autocar. Utilizarea unui walkman sau a unui CD player este permisă numai în condițiile in care aparatul este co nectat la un set de caști iar volumul sunetului nu deranjează ceilalți pasageri.

  2. Este interzis pasagerilor: deteriorarea sau murdărirea autocarului,folosirea în exces a băuturilor alcoolice, obstrucționarea în orice fel a conducătorului auto sau a celorlalte persoane din echipaj în îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor specifice, cauzarea de neplăceri sau disconfort călătorilor din autocar sau altor participanți la trafic. In cazul în care comportamentul pasagerilor nu este conform acestei prevederi, Şincarom poate interzice pasagerului efectuarea sau continuarea călătoriei, fără ca acesta să aibă dreptul la o despăgubire sau rambursare ulterioară a contravalorii biletului achitat.

  3. Şincarom are dreptul de a refuza transportul sau de a-l intrerupe fără dreptul la o despăgubire sau rambursare a prețului biletului, in cazul in care pasagerul nu respectă condițiile de transport, încălca legile pe teritoriul Romaniei sau al celorlalte state prin care călătoreşte, în cazul în care este intr-o stare care indică o boală contagioasă sau o igiena precară ce produce disconfortul celorlalți călători, are un comportament necivilizat în autocar sau față de ceilalți pasageri şi pune în pericol siguranță precum şi confortul acestora tulburand astfel călătoria.

  4. Este interzis fumatul în autocarele Şincarom. Şincarom este autorizată să ceară pasagerilor care încalcă această regulă sau sfidează cererea de a nu fuma, să coboare imediat din autocar fără dreptul la o despagubire sau rambursare a prețului biletului.

  5. Este responsabilitatea pasagerului să se asigure că deține toate documentele de călătorie necesare intrării, tranzitării sau staționării pe teritoriul unei țări straine cum ar fi pasaport, vize, adeverință medicala. Dacă pe parcursul calatoriei, pasagerului i se refuză dreptul de a intra sau a tranzita o țară pentru ca nu este in posesia documentelor corecte de calatorie, toate consecințele, inclusiv toate daunele suferite de Şincarom, cad in responsabilitatea şi vor fi suportate de catre pasager, fără ca aceasta să poata beneficia de vreo returnare integrală sau parțială a contravalorii biletului de călătorie.

  6. Pasagerii sunt obligați să se prezinte la punctul de imbarcare cu cel putin 15 de minute inainte de ora plecării, cu excepția cazurilor in care se mentioneaza altfel in pliantul liniei respective. Inregistrarea pasagerilor se incheie cu 5 minute inainte de ora plecarii. Pasagerii care se prezinta la autocar cu mai puțin de 5 minute inainte de ora plecării riscă să işi piardă rezervarea pentru locul din autocar, fără a beneficia de returnarea integrală sau parțiala a tarifului de calatorie. Orice intarziere, atrage responsabilitatea unilaterală a pasagerului intarziat.

  7. In cazul opririlor regulate de pe traseu, pasagerii sunt obligați să se intoarcă la autocar in timpul anunțat inainte de oprire. In caz contrar, autocarul va pleca din stație fără pasagerii care nu s-au prezentat, Şincarom neasumandu-si nici o responsabilitate pentru consecințele acestui fapt.

  8. Pe tot parcursul călătoriei, călătorul trebuie să respecte condițiile si regulile de siguranță la bordul autocarului, reguli ce sunt afisate sau i se vor inmana călătorului de catre echipajul Sincarom.

  9. Dacă, pentru indiferent ce motiv, Sincarom nu poate indeplini sau nu şi-a indeplinit obligațiile contractuale, va găsi solutia cea mai bună de remediere a situatiei sau o alternativă pentru transport, in măsura in care acest lucru este posibil şi la costuri rezonabile.

  10. Sincarom isi rezervă dreptul de a verifica, fotocopia sau inregistra in orice alt fel documentele de călătorie ale pasagerilor. In cazul in care pasagerii nu detin documente de călătorie solicitate de autoritățile din Romania sau țara de destinatie, caz în care poate fi pasibilă de amenzi, Sincarom îşi rezervă dreptul de a recupera de la pasager suma aferentă amenzii.

  Călătorii speciale, copii şi bebelusi

  1. Cărucioarele se vor transporta ca și bagaje speciale (max. 1 cărucior per pasager). Căruciorul trebuie să fie pliabil. Cărucioarele nepliabile sunt excluse de la transport. Înregistrarea trebuie să se facă prin telefon la serviciul pentru clienți cu cel puțin 48 de ore înainte de plecare.

  2. Cărucioarele sunt transportate în mod gratuit.

  Copiii si minori

  1.Copiii pana în 6 ani (inclusiv) călătoresc cu tarif redus, beneficiind de 50 % reducere din costul unui voucher de călătorie.

  2. Copiii şi minorii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani pot călători neînsoțiți, doar dacă un tutore a confirmat în scris, în cadrul procesului de rezervare a călătoriei, că minorul este capabil să călătorească singur și nesupravegheat. Sincarom, nu își asumă în mod expres nicio obligație de supraveghere a minorului.

  3. Minorii peste 14 ani pot călători singuri.

  Drepturile pasagerilor

  1. Şincarom se obligă să respecte drepturile călătorilor în conformitate cu prevederile regulamentului UE 181/2011 privind drepturile pasagerilor în transportul cu autobuzul și autocarul intrat în vigoare de la 01.03.2013.

  Refuzul transportului

  1. Şincarom își rezervă dreptul de a refuza transportul atât al pasagerilor, cât și al bagajelor dumnealor în cazul în care :

 • Avem motive întemeiate să considerăm că refuzul transportului dumneavoastră este necesar din motive de securitate (de exemplu, dacă sunteţi în stare de ebrietate).
 • Avem motive întemeiate să considerăm că prezenţa dumneavoastră la bord ar putea pune în pericol viaţa, sănătatea, integritatea fizică şi confortul dumneavoastră şi/sau ale celorlalte persoane aflate la bord;
 • Avem motive întemeiate să considerăm că vârsta sau starea dumneavoastră fizică sau psihică ar putea pune în pericol persoana dumneavoastră şi/sau celelalte persoane aflate la bord şi/sau bunurile acestora;
 • Starea dumneavoastră fizică, îmbrăcămintea sau comportamentul dumneavoastră înspăimântă, dezgustă sau scandalizează persoanele aflate la bord;
 • Nu s-a achitat contravaloarea voucherului de călătorie.
 • logo
  S.C. Lutasin S.R.L.
  CUI: RO 28059628
  RegCom: J33/172/2011
  com. Saru Dornei, nr 166C
  mail: [email protected]
  tel: 0756140153